Drepturile persoanelor cu tulburări psihice

Orice persoană cu tulburări psihice are dreptul la cele mai bune servicii medicale şi îngrijiri de sănătate mintală disponibile.

Orice persoană care suferă de tulburări psihice sau care este îngrijită ca atare trebuie tratată cu omenie şi în respectul demnităţii umane şi să fie apărată împotriva oricărei forme de exploatare economică, sexuală sau de altă natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante.

Nu este admisă nici o discriminare bazată pe o tulburare psihică.

Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul să exercite toate drepturile civile, politice, economice, sociale si culturale recunoscute în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum si în alte convenţii si tratate internaţionale în materie, la care România a aderat sau este parte, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

Orice persoană care suferă de o tulburare psihică are dreptul, în măsura posibilului, să trăiască si să lucreze în mijlocul societăţii. Administraţia publică locală, prin organismele competente, asigură integrarea sau reintegrarea în activităţi profesionale corespunzătoare stării de sănătate si capacităţii de reinserţie socială si profesională a persoanelor cu tulburări psihice.

Orice persoană cu tulburare psihică are dreptul să primească îngrijiri comunitare, în sensul definit de prezenta lege.

Orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:

  • recunoasterea de drept ca persoană;
  • viaţa particulară;
  • libertatea de comunicare, în special cu alte persoane din unitatea de îngrijire, libertatea de a trimite si de a primi comunicări particulare fără nici un fel de cenzură, libertatea de a primi vizite particulare ale unui consilier ori ale unui reprezentant personal sau legal si, ori de câte ori este posibil, si ale altor vizitatori, libertatea de acces la serviciile postale si telefonice, precum si la ziare, la radio si la televiziune;
  • libertatea religioasă sau de convingere.

Mediul si condiţiile de viaţă în serviciile de sănătate mintală trebuie să fie pe cât posibil cât mai apropiate de viaţa normală a persoanelor de vârstă corespunzătoare. Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:

  • mijloace de educaţie;
  • posibilităţi de a cumpăra sau de a primi articolele necesare vieţii zilnice, distracţiilor sau comunicării;
  • mijloace care să permită pacientului să se consacre unor ocupaţii active, adaptate mediului său social si cultural, încurajări pentru folosirea acestor mijloace si măsuri de readaptare profesională de natură să îi usureze reinserţia în societate.

Pacientul nu poate fi obligat să presteze o muncă forţată. Activitatea efectuată de către un pacient într-un serviciu de sănătate mintală nu trebuie să permită exploatarea fizică sau psihică a acestuia. Studiile clinice si tratamentele experimentale, psihochirurgia sau alte tratamente susceptibile să provoace vătămări integrităţii pacientului, cu consecinţe ireversibile, nu se aplică unei persoane cu tulburări psihice decât cu consimţământul acesteia, în cunostinţă de cauză, si cu condiţia aprobării de către comitetul de etică din cadrul unităţii de psihiatrie, care trebuie să se declare convins că pacientul si-a dat cu adevărat consimţământul, în cunostinţă de cauză, si că acesta răspunde interesului pacientului.

Din momentul admiterii într-un serviciu de sănătate mintală fiecare pacient trebuie să fie informat de îndată ce este posibil, într-o formă si într-un limbaj pe care să poată să le înţeleagă, asupra drepturilor sale, în conformitate cu prevederile legii, iar această informare va fi însoţită de explicarea drepturilor si a mijloacelor de a le exercita. Dacă pacientul nu este capabil să înţeleagă aceste informaţii si atât timp cât această incapacitate va dura, drepturile sale vor fi aduse la cunostinţă reprezentantului său personal sau legal.

Pacientul care are capacitatea psihică păstrată are dreptul să desemneze persoana care va fi informată în numele său, precum si persoana care va fi însărcinată să îi reprezinte interesele pe lângă autorităţile serviciului.

Persoanele care execută pedepse cu închisoarea sau care sunt deţinute în cadrul unei urmăriri sau al unei anchete penale si despre care s-a stabilit că au o tulburare psihică, precum si persoanele internate în spitalul de psihiatrie ca urmare a aplicării măsurilor medicale de siguranţă prevăzute de Codul penal primesc asistenţă medicală si îngrijirile de sănătate mintală disponibile, conform prevederilor legii.

Evenimente

Ştiri


Warning: Creating default object from empty value in /home2/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home2/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home2/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: session_write_close(): write failed: Disk quota exceeded (122) in /home2/psihnet/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 556

Warning: session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in /home2/psihnet/public_html/libraries/joomla/session/session.php on line 556