Healthnet TPO

HealthNet TPO d? posibilitatea oamenilor de a se ajuta pe ei în?i?i!

HealthNet TPO este o organiza?ie non-profit, care se bazeaz? pe cuno?tiin?? ?i î?i desf??oar? activitatea în teritorii lovite de r?zboaie, dezastre ?i s?r?cie. Lucrând împreun? cu popula?iile locale canaliz?m ajutorul de urgen?? în dezvoltarea sistemelor de s?n?tate public?.

Înv???m ?i încuraj?m popula?ia local? s? desf??oare ini?iative proprii prin care pot combate boli, oferi îngrijiri psiho-sociale, reface infrastructura ?i înt?ri sistemele organiza?ionale. HealthNet TPO ofer? solu?ii inovative ?i neconven?ionale care sprijin? ajutorarea de sine ?i promoveaz? îmbun?t??irea s?n?t??ii publice. Organiza?ia are ca ?el final ob?inerea unor sisteme de s?n?tate public? accesibile tuturor!

http://www.tpopom.org/HealthnetTPO(EN)/

Evenimente

Ştiri


Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124

Warning: Creating default object from empty value in /home/psihnet/public_html/modules/mod_latestnewsplusdate/helper.php on line 124